Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


Välkommen

Låt det bli fred på vår jord
Let there be peace on earth

Vi tänker på Karl-Gösta Lundgren som skulle blivit 100 år den 13 september och Birger som skulle blivit 106 år den 22 oktober i år!
Vi tänker särskilt på deras bidrag till FRED och FÖRSONING i deras dikter och musik.

En av världens mesta ´fredssånger´ skrevs av Sy Miller 1955 och fick en svensk text godkänd av Miller-Jackson av Karl-Gösta och Birger långt senare.
Vi hedrar K-G och Birger med den svenska texten och rekommenderar länkar till sången via www.youtube.com med många olika versioner!

För Birgers förlag
åsa gunnarsson och jan jaldeland

Sy Miller/Jill Jackson
Svensk text: K-G Lundgren, Birger Franzén


Låt det bli fred på jord
och låt den få börja med mej
Låt det bli fred på jord
må freden få komma till dej
Det går genom världen
en längtan så stark och stor
Låt oss räcka ut handen
till alla var de än bor

Låt freden börja med mej
ja låt den få börja just nu
Med varje steg jag tar
jag innerligt önskar som du
Att varje ögonblick leva livet
i fred som ej tar slut
Låt det bli fred på jord
och låt den få börja med mej

Låt det bli fred på jord
hör tusende mänskors kör
Låt det bli fred på jord
då ingen den andre förgör
Där kärleken råder
där finns inget svek ej hat
Låt oss mötas som vänner
i varje land och stat


Månadens dikt
FREDSBÖN
September 2023

Kom världarnas Gud!
Ge fred här på jorden!
Ge fred! Ge frid!
Kom världarnas Gud!
Se mänskorna lider
när hatet förblindar
och sargar vår jord
- svårt sargar vår jord!
Hör bön i nöd!
Ge fred i vår tid!

Kom kärlekens Gud!
Lär oss att förlåta
och sona brott!
Kom kärlekens Gud
till folk och till länder
där vanmakten råder!
Hör gråten från barn
- från svältande barn
Ge mat och tröst!
Ge allt som är gott!

Birger Franzén


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2023 Birger Franzén. Besökare: 632906