Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


Välkommen


Våren och sommaren kom på en gång i år!

Det inspirerade säkert tonsättare Lars Svensson, som sände en hälsning med sommarpsalmen "En vänlig grönskas rika dräkt" av Waldemar Åhlén från 1933 med text av Carl David af Wirsén från 1889 med de två första stroferna enligt nedan:

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa.
Ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden
från blommorna och träden.


Du kan lyssna till Lars fina inspelningar under tonsättare Lars Svensson.


Ett bevis för att Birgers dikter når ut till många är att vi nu haft över 60.000 besökare och 500.000 besök på hemsidan! TACK till alla Birgers vänner, läsare och lyssnare!  

Åsa och Jan


Månadens dikt
JAG BÄR PÅ EN SÅNG
Augusti 2020

Jag bär på en sång -
den spränger alla gränser
en sång om lycka
given alla folk
Jag ber i min bön
att alla krig ska sluta
min längtan är stark
få vara Livets tolk

Jag bär på en dröm
att alla ska bli vänner
att ingen längre
hatar och förstör
Jag ber i min bön -
så barnslig kan den tyckas
att inte en själ
av svält och armod dör

Jag bär på en sång
i djupet av mitt hjärta
att bara goda
tankar ska bestå
- att allt som är gott
ska sprida sig på jorden
föröka sig snabbt
och himmelriket nå

Birger Franzén


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2020 Birger Franzén. Besökare: 518824