Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


Välkommen

Vårvindar friska - leka och viska..

Björnar lämnar sina vinteriden och fåglarna
bygger sina nya bon, vårlökar och vitsippor
tränger igenom höstlöven på gräsmattor och ängar

Även vi människor tinar upp och ler mot solen
kanske dags för en sång eller dikt för någon
som behöver en uppmuntran eller kram!


VÄLKOMMEN VÅR!


Månadens dikt
VÅR ENDA GRUND
April 2019

I fagra, sköna
sommarland
vi finner ro och tröst
för årets kalla
vintertid
- för livets mörka höst

I sorgens stund
vi luttras så
och prövas i vår tro
Var finns du Gud -
var finns din frid
- din andes lugna bo

Men som ett blomster
vissnar ner
så måste även vi
förstå att allting
har sin tid
- sitt rum att leva i

Se fröet bäddas
ner i jord
för liv i vårens stund
Vi måste tro
på skriftens ord
- det är vår enda grund

Birger Franzén


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2019 Birger Franzén. Besökare: 468375