Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


Välkommen


Vi välkomnar vår och värme och ljuset efter vintern!

Vi fortsätter som tidigare med att "presentera"
MÅNADENS DIKT
som vi vet är uppskattad liksom Birgers hemsida i övrigt

Under 2019 kommer www.birgerfranzen.se att ha haft
mer än  en halv  miljon besök, vilket vi återkommer till!
Det hade Birger aldrig trott när vi kom med idén året innan han dog
2006 och lovade 1.000 besök första året!
Välkomna alla besökare!

Månadens dikt
KOM VÅR!
Mars 2019

Kom vår, kom sol
kom lärka i sky
kom blåsippa, älskade blomma
Kom stare och trast
kom ärla och mes
till alla de bon som står tomma!

Kom värmande vind
kom lycka och fröjd
kom kärlek, som förr om åren
Kom älvarnas dans
kom vågornas brus
med sång och dikt hälsar vi våren!

Birger Franzén


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2019 Birger Franzén. Besökare: 465542