Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


Välkommen


Vi väntar på vintern i södra Sverige och frågar oss om snö och kyla ska utebli eller om den bara är extra försenad. Klimatförändring är på mångas läppar och Greta-effekten har fått ett otroligt genomslag i politik och media!

Vi har valt att i Månadens dikter 2020 bortse ifrån årstidernas betydelse i Birgers dikter och önskar alla en tänkvärd läsning i vardagen - precis som Birger fångade och förmedlade!

I årets första dikt har vi gett utrymme också till Birgers sonson Jesper som tillsammans med vännen Johan Pettersson gjort texten med Johans musik. Johan presenteras närmare under TONSÄTTARE!

Månadens dikt
DÅ VINTERGATOR GLIMMA
Februari 2020

Åter har en dag nu gått,
och det skymmer sakta.
Att vi nåd från Gud har fått
vi städse må beakta.

Vågen lugnar sig mot strand,
fågeln når sitt näste.
Allt får hägn av Fadershand
allt under himlens fäste.

Hoppets stjärna - ser du den
stiga över kullen?
Det skall tändas flera än
att lysa över mullen.

Jordisk oro lugnas ner.
Himmelsk frid tar över.
Kärleksfull är Han som ger
vad alla vi behöver.

Signad vare denna stund,
skymningsljusets timma.
Stillhet famnar jordens rund,
då vintergator glimma.

Birger Franzén


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2020 Birger Franzén. Besökare: 497090