Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


Välkommen
Foto: Björn Franzén

Birger på Mundekulla
www.mundekulla.se

Jag hade nöjet få delta i den 23:e Mundkulla-festivalen (min första) den 6-10 augusti - en av två "Gatherings" med nära 100 deltagare i Birgers och släktens hembygd utanför Emmaboda. Jag fick också framföra Birgers dikt och berätta om mina djupa och nära relationer till skogarna och bygden runt Ödevata-Emmaboda med Bökön och annat, som också kusin Björn fångat i sitt torp Svångemåla på fotot ovan!

SÅNG TILL HEMBYGDEN

Hembygd -
en plats på jorden
där stenarna talar till dig
där träden bjuder dig sin skugga
och vindarna viskar ditt namn

Hembygd -
som du aldrig glömmer
för alla minnenas skull
- som såg dig födas en gång
och sedan formas till människa

Hembygd -
dit du ofta återvänder om så bara i tankens värld
- bäcken bar dina barkbåtar
och marken dina små barfotafötter

Hembygd -
vägen till skolan
- kanske genom mörka skogen
där ugglor hoade om hösten
eller sommarhagens smultronställen

Hembygd -
en plats på jorden
där drömmen får fjärilsvingar
där livet får en djupare mening
och släktenas strävan förenas

Birger Franzén

    Jan Jaldeland, jan.jaldeland@extema.se (son till Birger)

Månadens dikt
VISA I HÖSTETID
Oktober 2021

Nu det åter går mot höst
efter sommardag så skön
- då vår själ har funnit tröst
och vår kropp sin vila fått

Snart ska fågeln fly sin kos
blomman åter bli till mull
- frosten sveder sommarns ros
nu som förr i höstetid

Stort det är att leva få
sommar, vinter, höst och vår
få se dagar komma, gå
- att i fredligt land få bo

Sakta skymmer det mot kväll
det är dags att lugna ner
- att se upp mot himlens päll
och en stjärnas bleka ljus

Herre, slut oss i din famn
var i världen vi än bor
som kan bedja i Ditt namn
- Tag vårt tack för än en dag!

Birger Franzén


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2021 Birger Franzén. Besökare: 568687