Start | Biografi | Diktsamlingar | Teman | Tonsättare | Gästbok | Länkar | Kontakt


VälkommenDen 1 november öppnas möjligheten att skicka in psalmförslag
till Svenska kyrkan, som en del i det pågående revideringsarbetet
med psalmboken. Alla som vill bidra kan då skicka in sina förslag
via en digital brevlåda på svenska kyrkans hemsida.Det har kommit till vår kännedom att det skickats in flera
psalmförslag med Birgers texter.

Jan & Åsa


 

Månadens dikt
TANKAR I JULETID
December 2021

Julens stjärna lysa må
över barnet, lagt på strå
Må den också lysa klar
över alla och envar

Över alla som är små
och på sorgsna stigar gå
Lys du stjärna med ditt ljus
över varje mänskohus

Över dem som hus ej har
- sover under himmel bar
Giv dem hopp om bättre tid
giv dem Julenattens frid

Skänk oss tron att en gång skall
han som föddes i ett stall
bryta våldets ondskevärd
för en fredligare värld

Birger Franzén (julen 1998)


Produktion: KomakinoMedia. Allt innehåll copyright © 2021 Birger Franzén. Besökare: 574630